header

Home Perry About Links Graphics Guestbook Perry Rhodan

Perry Rhodan Perry Rhodan

Bottom Bottom Bottom Bottom

Arbaraith

Arbaraith je mýtická pravlast Arkonidanů. Ve starých legendách arkonského národu byl tento prapůvodní svět ohrožován Bestiemi, takže z něj praotci nakonec museli uprchnout. (poznámka: za prvé může pověst o Arbaraithu sloužit jako možné vysvětlení proto, že se Arkonidané nevyvinuly v soustavě Arkon a zároveň se tak zakryl původ z Akonu. Za druhé by Arbaraith mohl být také bezděčná kolektivní vzpomínka na starý Lemur)

Historie

V roce 2048 se ukázalo, že planeta doopravdy existovala. Na jeho povrchu se nacházejí široká pole s křišťálovými věžemi z howalgonia. Nachází se v blízkosti galaktického centra v oblasti Sogmantonovy bariéry. Po válce s Haluťany uprchlo mnoho Lemurů na Arbaraith. Krystalické věže byly díky větru nabíjeny hyperenergií, která působila konejšivě na Haluťany a tak poskytla kolonistům ochranu. Kolonie byla později objevena Akonany a připojena k jejich říši.

Později (asi 18.500 před Kristem) vzešlo z Arbaraithu povstání proti Akonanům, které vešlo do dějin jako Velká osvobozenecká válka. V průběhu tohoto brutálně vedeného konfliktu byl Arbaraith těžce zpustošen (viz také Klinsanthor), takže planeta a celá sluneční soustava musela být vyklizena, a Pra-Arkonidané se museli přemístit do hvězdokupy později nazvané Thantur-Lok. Zde nalezli v soustavě Arkon nový domov.

Během archaického období došlo ke katastrofální interakci mezi Arbaraithskými krystaly a k prudkým hyperbouřím. Celý sektor se přemístil do hyperprostoru, zůstala po něm jen Sogmantonova bariéra. (poznámka: není známo, jestli Arbaraith patřil k planetám, které se po likvidaci bariéry objevili v normálním prostoru).
Bottom