header

Home Perry About Links Graphics Guestbook Perry Rhodan

Perry Rhodan Perry Rhodan

Bottom Bottom Bottom Bottom

ARK SUMMIA

ARK SUMMIA je název pro třístupňový selekční proces, na jehož konci stojí aktivace arkonidského extramozku.

Nejstarším z celkem pěti testovacích světů je Iprasa, následují jí Goshbar, Largamenia, Soral a Alassa. Jak Atlan tak i Bostich I. a Aktakul složili svou zkoušku na Largamenii a obdrželi tam aktivaci.

Kdo prochází ARK SUMMIA smí nosit titul Hertaso.

První a druhý stupeň ARK SUMMIA ověřuje teoretické vědomosti. Po složení zkoušky je zkoušející nazýván Laktrote (mistr) eventuálně Tai-Laktrote (velmistr).

Ve třetím stupni ARK SUMMIA musí skupina kandidátů v chráněné kopuli vyřešit pět po sobě jdoucích těžkých praktických problémů. Případná úmrtí mezi zkoušejícími se přitom berou jako přijatelné riziko. Pokud Hertaso splní všechny tři stupně a získá přitom alespoň 10'000 bodů, je mu ve Faehrlském institutu zkušebního světa aktivován extrasmysl.

Příklad: k ARK SUMMIA na Iprase nastoupilo v roce 1331 NGL 30.000 Hertasů. 15.000 z nich dosáhlo druhého stupně, osm set třetího. Po třetím stupni získalo šedesát Hertasů právo k aktivaci extramozku.
Bottom