header

Home Perry About Links Graphics Guestbook Perry Rhodan

Perry Rhodan Perry Rhodan

Bottom Bottom Bottom Bottom

Historie Arkonu

1. Počátek

Všechno začalo ve sluneční soustavě Sphinx, na planetě Akon. Tehdy v roce -5 da Ark se odhodlali obyvatelé z Akonany utlačovaného světa Idak tajně vybudovat svojí vlastní kosmickou flotilu. Lidé neotáleli a začali zabírat akonské lodě a začlenovat je do své flotily. Když potom v roce 0 da Ark hrozilo, že intriky Idakanerů vyjdou najevo, lidé poznali, že ještě nejsou zcela připraveni k boji proti akonské flotile. Idakanerové osnovali plány, jak se vyhnout ozbrojenému střetnutí. Někoho z nich tenkrát napadlo prchnout do tehdy ještě neprozkoumané kulové hvězdokupy Urdnir. Vyslali průzkumnou loď, která poblíž jejího centra nalezla soustavu, která nabízela téměř dokonalé podmínky pro osídlení. Proto se rozhodli udělat si z této planety nový domov.
Evakuování 1.5 miliónu obyvatel trvalo celkem 6 měsíců. Než Akonané odhalili plány Idakanerů, planeta byla už evakuovaná. Neměli možnost, jak nový domov Idakanerů objevit, museli by prohledat všechny světy v galaxii.
Svůj nový domom nazvali Idakanerové Arkon a sami sebe Arkonidany. Protože se Arkonidané chtěli od svých předků, Akonanů, úplně oddělit, zavedli svůj vlastní letopočet. Jako den 1 roku 1 da Ark byl zvolen den, kdy se první kolonista dotknul nohou povrchu planety.
Uplynulo skoro 60 arkonských let, které Arkonidané využili k budování svého světa. Kromě toho využili většinu času k tomu, aby prozkoumali hvězdokupu Urdnir a osídlili v rámci ní další planety.

2. Velká osvobozenecká válka

Po letech budování došlo ale k prvnímu vyhlášení nezávislosti na jedné z kolonizovaných planet. To si ale na Arkonu nemohli nechat líbit. V roce 61 da Ark došlo k Velké osvobozenecké válce. Byl to asi nejkrvavější bratrovražedný boj v dějinách Arkonidanů. Válka trvala 17.5 arkonského roku a podle pověsti byla ukončena zákrokem Magnortötera Klinsanthora. Jak se to přesně událo, to už se dnes nedá zjistit.

3. Korunovace 1. Imperátora

V roce 87 da Ark vyhlásil říšský admirál Farthu da Lloonet imperialistický absolutismus a korunoval sám sebe na imperátora Gwalona I. Jeho prvním úředním výkonem bylo začít se zbrojením arkonského útočného loďstva. V roce 94 vyhlásil úhlavnímu nepříteli Arkonidanů, Akonanům, válku. Tato válka vešla ve známost jako Centrální vákla a skončila po 11 arkonských letech vítězstvím nad Akonany. Zdrcení Akonané se stáhli do své sluneční soustavy a izolovali se od galaxie modrým ochranným štítem. Od té doby se jejich soustava Sphinx nazývá také "Modrá soustava". Imprátor Gwalon I. poručil, aby se kulová hvězdokupa Urdnir od nynějška nazývala Thantur-Lok, což se dá přeložit jako Thanturův cíl. Historikové se domnívají, že Gwalon tím chtěl vyjádřit úctu jednomu ze zasloužilých bojovníků Centrální války, který se jmenoval Thantor. To je ale čistá spekulace.

4. Archaické období

Po vítězství nad Akonany dochází v impéru Arkonidanů k období expanze. V této době jsou zaplňována poslední tmavá místa na hvězdné mapě Thantur-Loku. Je vyslán bezpočet kolonizačních lodí, aby osídlily planety hvězdokupy. Vědci slavili několik pozoruhodných úspěchů a mnoho cizích inteligencí, které se v Thantur-Lok nacházeli, byli deportovány na otrocké práce na kolonizované planety Arkonidanů. Expanze ale v roce 3000 da Ark náhle skončila, protože silné hyperbouře ve všech oblastech Thantur-Loku znemožnily kosmické lety. Protože všechny přístroje, které fungovaly na základě hypervybračních krystalů, přestaly pracovat, upadli obyvatelé kulové hvězdokupy zpět do primitivity. Na planetách se v průběhu tohoto období rozvinulo několik rytířských řádů.
Na Iprase, která se v té době jmenovala ještě Ranton ar Zhym-i-Thos, vznikla velice osobitá a dosud nevídaná forma náboženství. Opíralo se o víru v Gijahthraky, kteří ještě za trvající hyperbouře nouzově přistáli v roce 3.113 da Ark na Iprase. Gijahthrokové jsou krystalickou formou života, která svým zevnějškem může manipulovat pomocí parasil. Naučí Arkonidany na Iprase, jak mohou využívat své zakrněnelé parasíly. V této době vzniká kromě toho také bojové umění Dagor. Boj beze zbraně, které vyžaduje stoprocentní kontrolu ducha a těla.
Archaické období končí v roce 3.540 da Ark, kdy hyperbouře polevují.

5. Úpadek Arkonu

Po té co se Arkonidané vzpamatují od svého úpadku do primitivity, zažívá Velké impérium druhý velký rozkvět. V následující době jsou staré koloniální planety znovu integrovány do Impéria a nově kolonizovány. Začínají se osidlovat také světy mimo domovskou hvězdokupu. Arkonidané rozšiřují velikost svého impéria na 30.000 světelných let. V 6. tisíciletí začal ale postup ustávat. Arkonidané viděli a zažili všechno, co Mléčná dráha nabízela. Impérium projevuje první příznaky dekadence Arkonidanů.

6. Metanová válka


V roce 10.496 da Ark dochází k válce proti bytostem, kterým Arkonidané dávají jméno Metanové. Jméno jim Arkonidané dali proto, že se mylně domívali, že Metanové dýchají Metan. Proč k této válce došlo, na to už dnes historici nedokáží odpovědět. Fakt je, že vodík dýchající Metanové neměli vůbec žádný zájem o kyslíkové planety a Arkonidané také neměli pro životu nebezpečné vodíkové planety využití. Teorie naznačují, že Metanové byli pro Arkonidany trnem v oku, protože se dokázali zběsile rychle rozmnožovat.
Válka, která měla několik různých fází, skončila zahnáním Metanů.

7. Spojené impérium

Státní smlouvou mezi Velkým a Solárním impériem Terranců se v roce 18.544 da Ark vytvořilo Spojené impérium. Velký administrátor Perry Rhodan nechává státní záležitosti Arkonidanů řídit svého zástupce Reginalda Bulla.

8. Krystalické impérium

V roce 20.252 da Ark Theta da Ariga vyhlásí nové Krystalické impérium a korunuje se na imperátorku. Za jejího panování a později za jejího nástupce imperátora Bostiche I. dostává impérium Arkonidanů nový lesk.
Bottom