header

Home Perry About Links Graphics Guestbook Perry Rhodan

Perry Rhodan Perry Rhodan

Bottom Bottom Bottom Bottom

Katsugo

Katsugo je arkonidský výraz pro bojový meč ze dřeva.

Od 14. století NGL je pojem Katsugo používán hlavně v souvislosti s určitým typem arkonidských bojových robotů. Dva exempláře tohoto typu jsou používány také Novým USO. Oba stroje s vlastními jmény TOMCAT A SHECAT mají siganskou posádku.

Meč Katsugo

Jeden z oborů bojové techniky Dagor je právě boj s mečem. Při tréninku používají Dagoristé, tedy arkonidští rytíři, cvičný meč ze dřeva, který nese jméno Katsugo. Tento výraz je synonymem pro bojovou techniku Dagoristů a znamená přibližně »Cesta meče«. Katsugo se dá nejlépe srovnat s terranským cvičným mečem Kendo.

Bojový robot Katsugo

Arkonidané vyvinuli bojové roboty Katsugo ve 14. století NGL speciálně pro dobytí planety Ertrus. Při útoku na Ertrus v říjnu 1303 NGL byly tyto stroje nasazeny poprvé. Jejich vzhled vznikl právě napodobením těla Ertrusana. Vzhled Katsugů neměl vzbuzovat jen strach, ale i sloužit jako výsměch Ertrusanům.

Struktura

Bojoví roboti Katsugo jsou postaveni modulárně. Samotný Katsugo je jen 1,5 metru vysoký a 70 centimetrů široký elipsoid. Toto soběstačné základní tělo tvoří řídící a kontrolní jednotku pro kolem namontované zbraňové systémy. Základní tělo není (stejně jako u Vario-500) nikdy vidět, ale je uzavřeno v různých tělních obalech. Variabilní pozitronické spojovací prvky řídí příslušné zbraňové systémy. Katsugové, kteří jsou nasazeni na Ertrusu, jsou vysocí asi 3 metry a velice mohutní. Jsou to těžce obrněné stroje o hmotnosti asi osm tun. Tento model ovlivnil obecně známý obraz Katsugů, je nejčastěji nasazován a dále popsán i v následujícím textu.

Řídící jednotka je téměř kulovitého tvaru, obalena pancéřovaným tělem, které zahrnuje zejména systémy pro zaměřování a vyhledávání cíle, projektory ochranných štítů, dodatečnou pozitroniku a letové agregáty. Antigrav, jakož i paprskové trysky pro pohonné ústrojí se nacházejí v zádové části. Optické systémy jsou umístěny v plochém, srpkovitém hřebenu na hlavě, která je otočná o 360 stupňů.

Hlavní zbraňové systémy se nacházejí v obou pažích, které jsou s trupem spojeny kulovitým kloubem. V každé ruce jsou namontovány těžké impulzní zářiče. Levá ruka obsahuje doplňkový těžký termozářič, pravá ruka paralyzátor. Dodatečně také disponují projektory k vyrobení tlumícího štítu. Trup v oblasti hrudníku kromě toho obsahuje vrhač granátů.

Katsugové mají sice dvě hydraulické nohy se třemi drápy, na nichž mohou chodit, zpravidla se ale vznášejí.

Řízení

Katsugové používají kvůli nebezpečí KorraViru výhradně jednoduchou pozitroniku. Jejich vlastní inteligence je relativně malá, může být ale zvýšena dodatečným upgradem. Při nasazení dostávají Katsugové zpravidla povely od arkonidského operátora nebo jsou řízeni na dálku.
Bottom