header

Home Perry About Links Graphics Guestbook Perry Rhodan

Perry Rhodan Perry Rhodan

Bottom Bottom Bottom Bottom

Arkonské symboly

Jsou podobné mnohým pozemským symbolům, jsou většinou jednoduše uspořádané. Se symboly Arkonu, Velkého Impéria a Arkonidanů jsou vždy spojeny tři základy, které se zde objevují:
  • Tiga Ranton - systém tří světů Arkonu
  • kulovitá hvězdokupa Thantur-Lok
  • Mléčná dráha jakožto ovládnuté území (nezávisle na tom, že ve skutečnosti Velké Impérium ovládá "jen" asi čtvrtinu Galaxie)
Dále se v symbolech jako základní prvek objevuje číslo tři (v terranské kultuře se často používá jako zobrazení božstev), nebo trojúhelník a číslo dvanáct nebo jeho násobek (jako prvek, který sahá až k pověstem o dvanácti heroenech).Přehled arkonských symbolů


Symbol Tři světy Arkonu
   1. bez slunce
   2. se sluncem
Symbol Imperátora
   Symbol Arkonu s kulovitou hvězdokupou Thantur-Lok v pozadí
Symbol Krystalických princů
   Krystal s povrchem rozděleným do dvanácti částí
   a kulovitou hvězdokupou Thantur-Lok v pozadí
Symbol Thek-Laktran, "Pahorku vědění"
   Symbol tří světů před šedostříbným obrysem Krystalového paláce
Symbol Velkého Impéria
   Tai Ark'Tussan (= Velké arkonské Impérium)
Symbol arkonské flotily
   v kruhu; často doplněno nápisem: tai ark'tussan
   (=Tai Ark'Tussan = Velké arkonské Impérium)
   + jednotka (např. 2. arkonská flotila)
Sluneční symbol Khasurnu Gonozalů
   Žluté slunce s dvanácti zářezy na kruhovitém šedostříbrném
   základě; tento symbol je většinou umístěn na erbu.

   Nápis na erbu: d'Gonozal (= d'Gonozal - šlechtická předložka
   "da" je často zkrácena na "d'"); Khasurn
   (= "kalich, trychtýř", ve významu "dům, rod", ale i šlechtic)
Bottom