header

Home Perry About Links Graphics Guestbook Perry Rhodan

Perry Rhodan Perry Rhodan

Bottom Bottom Bottom Bottom

Zhygor

No Image
Průměr: 13,058 km
Doba rotace: 26.5 hodiny
Doba oběhu: 480 dní
Gravitace: 0.94 g
Pořadí od hvězdy: 1
Střední vzdálenost od hvězdy: 195 mil. km
Počet měsíců: 0
Vzdálenost od Sluneční soustavy: 23'890 Ly
Soustava: Sarende
Obyvatelé planety: inteligentní praobyvatelé jsou rejnokovití Kooannové

Zhygor (v satronu »Boj o světlo«) je světem, kde se vyskytuje Mlžný dóm a je to také bývalý kontaktní svět superinteligence ID s Arkonidany. V planetárním obalu jsou zbytky zříceného planetoidu Mooshar. Zhygor je doprovázen neznámým počtem náhle se objevujících a opět mizících světů. Ty existují v rovině, kde se protíná hyperprostor s jinou dimenzí.

Zhygor se nachází nad galaktickým severozápadem asi 24'903 světelných let od Arkonu a 12'261 světelných let daleko od galaktického centra. Studená a Zemi podobná planeta je jediná planeta načervenalého slunce Sarende a disponuje dýchatelnou, i když prašnou atmosférou. Díky malému sklonu osy – asi 1.8 stupně – se zde nemění roční období. Velmi silná tektonická aktivita se projevuje asi více než 20'000 aktivními vulkány a velkými příkopovými propadlinami. Velké množství prachových a popílkových částic v horních vrstvách atmosféry vyvolává na planetě rudý, sirný a nikdy nekončící soumrak. Hyperaktivitu způsobovanou malými oběžnicemi a s tím spojenou tektonickou nestabilitu mohou Gijahthrakové a dagorští mistři Krystalického řádu jen velice obtížně zmírňovat.

Hlavními kontinenty jsou Muo, Tla a Yrgaa. Kontinenty obklopuje několik set velkých ostrovů. Hlavní město Tatalal leží v Muo.

Od roku 18'975 da Ark je Zhygor oficiálně světem volného obchodu.
Bottom